Güncel İş Dünyası

Turizm Sektörünün Başlıca Özellikleri

İnsanlar; yaşamları boyunca hayatlarını sürdürmek amacıyla aktif olarak kimi sektörlerde yer almaktadır. Bu sektörlerden bazıları şu şekildedir: Sağlık sektörü, Hizmet sektörü, Turizm sektörü gibi.

Yukarıda bahsi geçen sektörlerden olan Turizm sektöründen bahsedecek olursak ise; Turizm Sektörünün Başlıca Özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Öncelikle gezip görme, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimlerin karşılandığı insanın ruhuna en çok hitap eden sektördür.

Bu sektör daha çok emeğin ön planda olduğu bir alan özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla emek üzerinde meydana gelecek değişim ürünün yükselmesi yahut düşüş göstermesinde önemli bir ayrıntı olacaktır.

Turizm sektöründe fiyat sabit bir belirteç durumu göstermemektedir. Zamana ve mekâna göre, insana göre büyük değişim göstermektedir. Turizmde bir diğer önemli nokta ise talebin değişken koşullara bağlı olmasına karşın arzın her daim sabit yahut kısıtlı, sınırlı bir çizgi çizmesidir.

Üretim; ekonomi alanında bakıldığında 4 temel unsura bağlı olsa da turizm sektöründe bunun beraberinde önem arz eden diğer bir durum da doğal ve kültürel güzellik barındırma durumudur. Genelde diğer sektörler tarafından dikkate alınması gerekmeyen bu husus turizm sektöründe iyi bir yükseliş için oldukça gereklidir.

Turizm sektöründe üründe daha önce mevcut bir denenme sağlanamadığından kaynaklı olarak ürünün en iyi şekilde pazarlanması gerekmektedir. Gerekli bilgiler atlanmadan alıcıyla en etkili şekilde iletişimin kurulması şarttır. Bunun içinse ağırlıklı olarak görsel ve yazılı anlatım metotlarının kullanımı tercih edilir.              

Bahsi geçen sektörde girişimciler yapılan harcamalarla çok daha fazla ilgilenirler. Bu sektörde meydana gelecek kamu harcamaları olsun, altyapıya verilen önem olsun girişimcinin ürünü pazarlamasında ciddi rol oynar. Öyleyse şu çıkarımda bulunulabilir ki; kaliteli bir turizm faaliyeti, bu sektörden elde edilecek yükseliş ve kazanımlar kamu ve özel sektörün el birliğiyle hareket etmesiyle sağlanacaktır.